SUOMI-KOULU GRONINGEN

Groningenin Suomi-koulussa järjestetään suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville lapsille. Koemme tärkeäksi, että  ulkosuomalaislapset saavat mahdollisuuden tutustua suomalaisiin juuriinsa ja yllä-pitää suomen kieltä, ja että he voivat kokea suomen kielenkin olevan leikkien ja normaalin kanssakäymisen kieli samanikäisten lasten kanssa.

"Suomi-kouluopetuksen arvoperustan lähtökohtana on, että oppilas vahvistaa monikielistä identiteettiään ja paikkaansa maailmassa sekä laajentaa ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan. Suomi-koulussa eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat oppilaat kohtaavat toisensa ja voivat samalla luoda monimuotoisia vuorovaikutussuhteita. Oppilaita ohjataan kunni-oittamaan toisiaan sekä erilaisia tapoja, mielipiteitä ja katsomuksia. Oppilaat nähdään yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina. Suomi-koulun opettajan suhtautuminen kotien erilaisiin katsomuksiin ja kasvatusnäkemyksiin on myös avointa ja kunnioittavaa. Opettajien ja vanhempien tai muiden huoltajien keskinäinen luottamus sekä yhteinen arvopohdinta ja toimintatavoista sopiminen on tärkeää, jotta yhteistyö onnistuu."

Opetushallitus 2015


Koulutoiminnan lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, kuten yhteistä vappujuhlaa, joulutoria ja kevätmarkkinoita. Kurkkaa täältä lisää!
Opetusta on joka toinen lauantai kello 10-12.15 Groningenin Steinerkoulun tiloissa, joka sijaitsee rautatieaseman läheisyydessä. Lukuvuoden 2017-2018 päivämäärät löytyvät ylävalikosta koulupäivät. Koulun toiminnasta löydät lisätietoja täältä.

Tervetuloa tutustumiskäynnille koska vain. Jos kaipaat lisätietoja koulun toiminnasta, ota ihmeessä yhteyttä!
Suomi-koulun toiminta laajentuu!

Syyskuussa 2017 koulumme toiminta laajenee ja aloitamme opetuksen lisäksi perhekerhon! Kerho on tarkoitettu noin 0-3 -vuotiaiden lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kerhoa pidetään kerran kuukaudessa koulupäivien yhteydessä lauantaisin kello 10-12. Katso lisätiedot täältä.

Tervetuloa mukaan!


Yhteystiedot