Suomi-koulu Groningen

Suomi-kouluGroningenin Suomi-koulussa järjestetään suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville lapsille. Koemme tärkeäksi, että täällä asuvat suomalaislapset saavat mahdollisuuden tutustua suomalaisiin juuriinsa ja ylläpitää suomen kieltä, ja että he voivat kokea suomen kielenkin olevan leikkien ja normaalin kanssakäymisen kieli samanikäisten lasten kanssa. 


Toimintaa ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka hallitus koostuu oppilaiden vanhemmista.


Suomi-koulun toiminta jatkuu jälkeen! Lukuvuoden aikana keskitymme erityisesti suomalaiseen kulttuurihistoriaan ja perinteisiin. Pääteemaksi otamme Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan, johon tutustumme eri näkökulmista, 
lasten kehitystason mukaisesti.


Syyslukukauden 2016 opetuspäivät ovat seuraavat lauantait kello 10-12:

10.  ja 24. syyskuuta

8. lokakuuta

12. ja 26. marraskuuta

10. joulukuuta


Tervetuloa Groningenin Suomi-kouluun!


Jos kaipaat lisätietoja koulun toiminnasta, ota ihmeessä yhteyttä! 

 suomikoulugroningen(@)gmail.com